तपाईंको किनमेल कार्ट खाली छ।

-उत्पादन बढ्नको लागि केश -

चरण 1

कपालको कपाल र रूखहरू सफा गर्छ

चरण 2

ओक्सीजन आपूर्ति र रक्त प्रवाह सुधार गर्दछ

चरण 3

5α-reductase इन्डिटरहरू DHT र हानिकारक पदार्थ रोक्न

चरण 4

अन्ततः, क्यूई टनिक्सले बाल कपालको कार्यक्षमतालाई पुनर्जीवित पार्छ र कपाललाई फेरि बढाउँछ

Natural Regain

-हायर रेग्रोर्थ उपचार-